Website Banner
 
Product us  
 
New Product  
 
 
 
 
 
Promotion  
 
Visitors
 
Promotions
WC & M Group co.,ltd
   
 
บริษัท ดับบลิวซี แอนด์ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด
 
   
 
558/8 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel : (02) 719-3547-8 , Fax : (02) 719-3549
 
   
  รื่อง  แจ้งการจัดโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์สายสัญญาณ CM Cable ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556  
  เรียน  ลูกค้าผู้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ CM มาโดยตลอด  
   
 
                 บริษัท ดับบลิวซี แอนด์ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสายสัญญาณหัวต่อและอุปกรณ์คุณภาพเยี่ยม ภายใต้เครื่องหมายการค้า CM มีความประสงค์จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัดโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์สายสัญญาณ เมื่อซื้อสินค้า CM Cable รายการโปรโมชั่นต่างๆ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ รับของสมนาคุณตามเงื่อนไขไปเลย หากบริษัท ห้างร้านใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย หรือบริษัท ดับบลิวซี แอนด์ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด
 
     
 
ขอขอบพระคุณอย่างสูง
 
   
 
 
   
 
 
       
                           บริษัท ดับบลิวซี แอนด์ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด
 
     558/8 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
                                       Tel : (02) 719-3547-8 , Fax : (02) 719-3549
 
       
     ก้าวสู่อันดับหนึ่ง  ของระบบภาพ แสง สี เสียง มืออาชีพอย่างแท้จริง   
    สินค้าProfessional Connector  และ  Cable เพื่อรองรับงานระบบแสง เสียง และภาพ ที่ครอบคลุมตั้งแต่งาน 


 บรอดคาสต์  ระบบเสียง และสื่อสาร เมือนึกถึงคุณภาพและราคาที่คุ้มค่า นึกถึง CM   
     

 
     ขอขอบคุณพระคุณอย่างสูง   
       
   
                                          รายละเอียด NEW AD
                                               PDF Download 
 
 


 
 
Current Pageid = 659