Website Banner
 
Product us  
 
New Product  
 
 
 
 
 
Promotion  
 
Visitors
 
   
   
 
 

 
 


CM New Product's 
     

   
 
         
    วันที่ 14 ตุลาคม 2558

เรื่อง   แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานใหม่
   
เรียน   ท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

       บริษัท ดับบลิวซี แอนด์ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด  ขอเรียนให้ท่านทราบว่า  บริษัทฯ จะย้ายที่ทำการสำนักงานจากเดิมตั้งอยู่ เลขที่ 558/5 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ไปยังที่ทำการใหม่คือ เลขที่ 4/1 ซอยลาดกระบัง 14/1  ถนนลาดกระบัง  แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 10520   โทรศัพท์  02-329-1551-3  โทรสาร 02-329-1554  และคลังสินค้า เลขที่  131/52  ซอยสุขาภิบาล 2  แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  26 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ท่าน โปรดดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทฯ ในเอกสารของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป  และหากท่านต้องการติดต่อ หรือจัดส่งเอกสารถึงบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26  ตุลาคม  2558 เป็นต้นไป  ขอความกรุณาให้ท่านติดต่อตามที่อยู่ใหม่ข้างต้นเช่นเดียวกัน    

             ท้ายนี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณ  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจในบริการ ของบริษัทดับบลิวซี แอนด์ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด    
                                                                   ขอแสดงความนับถือ                                                                                                                                                                          นายวิชัย    มีบุญ
                                                                                                                              กรรมการผู้จัดการ

                     
   
    แผนที่ขนาดใหญ่ คลิ๊กที่นี่    
   
 
   
       WC & M Group Company Limited  โฆษณาแนะนำผลิตภัณฑ์ CM Cable 
 

ที่ TOTAL SOUND MagazineSound & Stage / Electronics Handbook   และ www.e-bke.com  พบกันได้ทุกแพงหนังสือ ชั้นนำทั่วไป

 
 
 
   
Social Network   

ติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียด สินค้าต่างๆของเรา ได้ที่                       
                                                                                                     
www.facebook.com/wcmgroup
 
      แจ้งการจัดโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์สายสัญญาณ CM Cable ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 
     
                          บริษัท ดับบลิวซี แอนด์ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย สายสัญญาณต่างๆ พร้อมเชื่อมหัวต่อสัญญาณอุปกรณ์คุณภาพเยี่ยม ภายใต้เครื่องหมายการค้า มีความประสงค์จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัดโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์สายสัญญาณ

   

 
Current Pageid = 685